تبلیغات

تعبیر خواب رها کردن باد شکم با بوی بد و صدای بلند در خواب

پنجشنبه, 4 ژانویه , 2018

تعبیر خواب رها کردن باد شکم در خواب بسته به اینکه با صدای بلند رها شده یا کم و همچنین آیا باد رها شده بوی بد و نامطبوعی داشته یا نه و مردم صداشو شنیدند یا نه و ... میتونه تعبیر های متفاوتی داشته باشد. اما در کل تعبیر خواب خالی کردن باد شکم رسوایی است و خوب نیست.  در ادامه شما میتوانید تعبیر خواب خالی کردن و رها کردن باد شکم را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب جهان مشاهده کنید و تعبیر خواب خود را بیابید.

تعبیر خواب باد رها کردن از دید امام جعفر صادف (ع)

امام جعفر صادق علیه السلام باد رها کردن در خواب را بر ۴ وجه تعبیر می کند :

  1. رسوایی
  2. سخنی زشت
  3. تقبیح و بدگوئی
  4. کاری نکوهیده و سرزش آور
  5. رسوایی

تعبیر خواب رها کردن باد شکم با صدای بلند

محمد بن سیرین می گوید :

  • اگر شخصی خواب ببینید که در میان جمعی از مردم باد شکم خود را رها کرد و مردم صدای آن را شنیدند خوابش بیانگر این است که آن شخص سخنی زشت خواهد گفت که در میان مردم رسوا خواهد شد و مردم بر او افسوس خواهند خورد.
  • اگر شخصی در خواب باد نرمی رها کرد و آواز آن را مردم شنیدند اما تاویلش به خلاف این خواهد بود. از این تعبیر چنین برداشت میشه که مردم به صدای باد او بی توجهی خواهند کرد.
تعبیر خواب آبرو
تعبیر خواب آبروریزی
تعبیر خواب دیدن آبرو رفتن و آبروریزی و همچنین بردن آبروی کسی را ...

تعبیر خواب رها کردن باد شکم با بو و صدای بلند

ابراهیم کرمانی می گوید :
  • اگر کسی در خواب ببیند که بادی با صدای بلند و بوی نامطبوع و بد رها کرد خوابش بیانگر این است که آن شخص کاری خواهد کرد که مردم او را رسوا و ملامت کنند و بدی های او را بگویند.
  • اگر شخصی در خواب بادی رها کرد که آواز بلندی داشت ولی بدون بو بود خوابش نشان این است که از کاری بی فایده جدا می شود که خیر و صلاح او در این کار است.
  • اگر شخصی خواب ببینید که به قصد بادی رها می کند و مردمان به می خندند و او شرمگین می شود خوابش بیانگر این است که از کاری بی شغل معشیت آن شخص ساخته می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.