تشک

تعبیر آبله مرغان گرفتن درخواب

شنبه, 20 می , 2017

تعبیر آبله مرغان گرفتن درخواب | تعبیر دیدن بیماری ابله مرغان در خواب

تعبیر خواب آبله, تعبیر خواب آبله مرغان,تعبیر خواب آبله گرفتن در خواب,تعبیر خواب آبله بر روی صورت,تعبیر خواب لکه بر روی صورت,تعبیر خواب آبله گرفتن فرزند پسر دختر,تعبیر خواب ابله گرفتن همسر,تعبیر خواب آبله گرفتن مهمون ها,تعبیر خواب آبله گرفتن پدر و مادر,تعبیر خواب آبله افتادن بر روی صورت,تعبیر خواب مردن با بیماری آبله مرغان,دیدن آبله گرفتن در خواب,کامل ترین و بهترین تعبیر خواب برای گرفتن آبله مرغان, تعبیر خواب سرخک و ابله روی دست و صورت و ترکیدن تاول, تعبیر خواب کامل آبله مرغان چیست

تعبير خواب آبله گرفتن به روايت امام جعفر صادق

تعبير خواب آبله ديدن بر پنج وجه است

افزايش مال

زن گرفتن

آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، ...)

روا شدن حاجت

ايمن شدن از ترس و بيم نگراني

تعبير خواب گرفتن آبله به روايت محمد بن سيرين

اگر در خواب آبله يا تاول ببينيد ، دلالت بر افزايش مال دارد

اگر ببيند که آبله بر تن خود اوست ، به قدر آبله اي که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست مي يابد و به خواسته هايش نيز ميرسد

تعبیر آبله مرغان گرفتن درخواب

تعبير خواب آبله به روايت ابراهیم کرمانی

توضيح کرماني که در تعبيرهاي ديگر به آن اشاره نرفته ، اين است که مال به دست آمده حرام است

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده.

اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد .چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد . آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد.آبله در پا کسالت است و خستگي.

همچنین ببینید :

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آبشار

تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبادی

تعبیر آبله مرغان گرفتن درخواب | تعبیر دیدن بیماری ابله مرغان در خواب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...