تبلیغات

تعبیر خواب آبرو | تعبیر دیدن آبرو رفتن و آبرو ریزی در خواب

یکشنبه, 24 دسامبر , 2017

برای تعبیر دیدن خواب آبرو تنها تعبیر خواب ۲ عالم بزرگ تعبیر خواب یعنی لیلا برایت و آنلی بیتون وجود دارد. شما در ادامه مطلب تعبیر خواب دیدن آبرو رفتن و آبروریزی و همچنین بردن آبروی کسی را آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبرو

لیلا برایت می گوید : اگر کسی در خواب ببینید که شغل آبرومندی دارد خوابش بیانگر زندگی شاد است.

آنلی بیتون می گوید : اگر در خواب شغل آبرومند و موقغیت خوبی را با اشخاصی تقسیم کردید خواب شما بیانگر این است که به شما خبر ناگواری خواهند داد.

تعبیر خواب آبرو ریزی

آنلی بیتون : اگر در خواب آبروی کسی را بریزید اوقات بدی خواهید داشت.  اگر از کسی به صورت رسمی عذرخواهی کنید علامن این است که شما آدم با وجدانی هستید.

تعبیر خواب » تعبیر خواب آبرو رفتن و آبرو ریزی در خواب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.