تعبیر خواب آب با تعبیر بزرگان علمای جهان اسلام

سه شنبه, 27 دسامبر , 2016

تعبیر خواب آب به طور کامل با تعبیر خواب بزرگان علمای جهان اسلام

تعبیر خواب آب در خواب دیدن, تعبیر خواب آب خوردن,تعبیر خواب غوطه خوردن آب,تعبیر خواب فرو رفتن در آب,تعبیر خواب افتادن در آب,تعبیر خواب افتادن در آب جوی,تعبیر خواب افتادن در آب گلی,تعبیر خواب افتادن در چاه آب,تعبیر خواب آب صاف,تعبیر خواب آب گوارا,تعبیر خواب نوشین آب,تعبیر خواب نوشیدن آب گوارا,تعبیر خواب نوشیدن آب خنک,تعبیر خواب نوشیدن آب داغ,تعبیر خواب نوشیدن آب سرد,تعبیر خواب خوردن آب شور,تعبیر خواب خوردن اب رودخانه,تعبیر خواب خوردن آب دریا,تعبیر خواب خوردن همه آب دریا,تعبیر خواب خوردن آب تلخ,تعبیر خواب خوردن آب خوشمزه,تعبیر خواب خوردن آب بدمزه,تعبیر خواب خوردن آب خون آلود شده,تعبیر خواب ریختن آب گرم بر رویش,تعبیر خواب آب دادن به زمین,تعبیر خواب آب دادن به باغ از دریا,تعبیر خواب دادن آب به باغ از رودخانه,تعبیر خواب دیدن آب دادن به باغ,تعبیر خواب دیدن آب دادن به شگ,تعبیر خواب آب دادن به گرگ,تعبیر خواب آب دادن به گربه,تعبیر خواب اب دادن به ماهی,تعبیر خواب آب دادن به موش,تعبیر خواب آب دادن به حیوان,تعبیر خواب آب دادن به انسان,تعبیر خواب آب دادن به فقیر,تعبیر خواب ریختن آب پاکی به رویش,تعبیر خواب آب دادن به دختر,تعبیر خواب آب دادن به پسر,تعبیر خواب آب دادن به خر,تعبیر خواب آب دادن به گاو,تعبیر خواب آب دادن به گوسفند,تعبیر خواب آبگوشت,تعبیر خواب آب گرفتن خانه,تعبیر خواب آب گرفتن مغازه و دکان,تعبیر خواب طغیان آب دریا,تعبیر خواب استخر آب گرم,تعبیر خواب استخر آب سرد,تعبیر خواب شنا کردن در آب استخر,تعبیر خواب شنا کردن در آب دریا و رودخانه,تعبیر خواب آب گل آلود در خانه,تعبیر خواب شنا در آب گل آلود دریا و رودخانه,تعبیر خواب آب گل آلود در خانه,تعبیر خواب جوی آب گل آلود,تعبیر خواب اب خوردن مرده,تعبیر خواب آب دادن به آدم زنده,تعبیر خواب آب خوردن از چشمه,تعبیر خواب خونی شدن آب چشمه,تعبیر خواب خوردن از آب خونی چشمه,تعبیر خواب آب خوردن و سیراب شدن,تعبیر خواب آب خوردن و تشنگی,تعبیر خواب پختن آبگوشت,تعبیر خواب آخوردن آبگوشت نذری,تعبیر خواب بی آبی,تعبیر خواب ابگوشت کله و پاچه,تعبیر خواب خوردن ابگوشت امام حسینی,تعبیر خواب شنا در آب روان دریا روخانه و دریاچه,تعبیر خواب شنا در دریاچه ارومیه,تعبیر خواب شنا در دریای مازندران,تعبیر خواب شنا در دریای خلیج فارس,تعبیر خواب شنا در آب دریای کیش,تعبیر خواب اب دادن به پرنده,تعبیر خواب آب دادن به مرغ عشق,تعبیر خواب آب دادن به گلدان,تعبیر خواب اب دادن به گل,تعبیر خواب آب دادن زمین,تعبیر خواب آب دادن به گل,تعبیر خواب آب دادن به مرغ و خروس,تعبیر خواب آب دادن به دریختان,تعبیر خواب اب دادن به گلها,تعبیر خواب اب دادن به گیاه,تعبیر خواب اب دادن زیاد به گلدان های خانه,تعبیر خواب خوردن آب از دست مرده,تعبیر خواب شستن دست با آب,تعبیر خواب شستن ماشین با آب,تعبیر خواب دیدن آب روشن و صاف,تعبیر خواب دیدن آب قرمز,تعبیر خواب دیدن آب مشکی,تعبیر خواب دیدن آب راکد,تعبیر خواب دیدن آب یه جا مونده,تعبیر خواب دیدن آب صاف و روشن,تعبیر خواب آب سیال و روان,تعبیر خواب خوردن از آب سیل,تعبیر خواب خوردن آب با کاسه,تعبیر خواب خوردن آب با لیوان,تعبیر خواب نوشیدن آب فنجان,تعبیر خواب پاشیدن آب داغ,تعبیر خواب پاشیدن آب سرد,تعبیر خواب نوشیدن آب از کوزه یا سفال,تعبیر خواب شکست آب کوزه یا لیوان,تعبیر خواب شناور بودن روی اب دریا,تعبیر خواب دیدن آب رنگی,تعبیر خواب دیدن آب زرد,تعبیر خواب مردن با آب,تعبیر خواب خفه شدن با آب, تعبیر خواب خوردن آب زیادی و باز تشنه بودن,تعبیر خواب آب باران,تعبیر خواب خشک شدن آب چاه,تعبیر خواب زیاد شدن آب چاه,تعبیر خواب بالا اومدن آب چاه

اگر به دنبال تعبیر خواب خود با آب هستید ادامه این پست را دنبال کنید ...

تعبیر خواب آب

تعبير خواب آب  به روايت امام جعفر صادق :

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير باشد : یقين - قوت - کار صعب و دشوار - همدم و هم صحبت کسي شدن - در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبير خواب آب به روايت محمد بن سيرين :

اگر ببيند از آب صاف و گوارايي بسيار خورد عمرش طولاني و زندگيش با خوشي همراه خواهد بود اگر ببيند آب شور مي خورد تعبير آن برعکس است اگر ببيند از دريا آب گوارا مي خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او ميرسد اگر ببيند همه آب دريا را ميخورد پادشاهي همه جهان را به دست ميگيرد عقيده بر اين است به همان اندازه مه از آب دريا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگي و مال و نعمت به دست مي اورد و اگر آب تيره باشد رنج و سختي و ترس و وحشت به او مي رسد اگر ببيند آب گرم ميخورد گرفتار بيماري خواهد شد اگر ببيند بي خبر آب گرم برويش ريخته اند بيماري گريبانش را خواهد گرفت و اندوه بزرگي به او برسد اگر ببيند در آب افتاده است رنج و غم گريبانش را خواهد گرفت اگر ببيند با جام آب بر ميدارد فريفته مال و ثروت شده و خواهد شد

تعبير خواب آب به روايت حضرت دانيال :

اگر ببيند باغ و کشتزارها از جويها و رودها آب مي دهد تعبيرش آنست که به مال دست مي يابد و از غصه و اندوه رها ميشود. اگر ببيند به مردم آب ميدهد بر دينداري و ديانت و کارهاي نيکو و پسنديده دلالت دارد اگر ببيند تن به آب سپرده و سالم است به کارهاي مهم مشغول ميشود و شغلهاي شايسته پيدا ميکند به مرحله اي چون رياست و سروري ميرسد و سخنش پذيرفته ميشود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد اگر ببيند به درون آب صاف و زلالي رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دين و اعتقادي او دلالت دارد و توکلش بر خداي متعال است و دلالت دارد بر اينکه کارهئي که انجام ميدهد درست است و نتيجه مطلوب خواهد داشت اگر ببيند به باغ آب ميدهد در انتخاب و گزينش همسر موفق خواهد بود اگر ببيند که آب پاک روي او ريختند دليل آنست که خيرو منفعتش به ديگران ميرسد و اگر باکسي همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد اگر ببيند آب نا پاک و تيره بروي او ريختند دليلش آنست که خيرش به ديگران نمي رسد و هميشه در فکر خود است تا ديگران و در امور خودش را بر ديگران ارجح ميداند

تعبير خواب آب به روايت منوچهر مطيعي تهراني :

ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست اما بايد ديد آب چه وضعي دارد و داراي چه کيفيتي و کميتي است . بهترين نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوي روان باشد و سنگريزه هاي کف جوي يا نهر ديده شود. آب جوي بهتر از آب راکد در برکه يا آبگير است زيرا جريان روشن آب جريان روشن زندگي بيننده خواب را نشان مي دهد و اين بهتر مي شود اگر در چنين آب رواني ماهي ديده شود . بخصوص ماهي سرخ و سفيد از آنگونه که در حوض و استخر نگه مي داريم . آب راکد و تاريک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگير که زحمت و گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند. موج ستمي است که برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگراني ولي چنانچه موجي برخاست و شما را ازجاي کند و به ساحل يا پاياب افکند پس از چندي تحمل ناراحتي به نجات و آسودگي مي رسيد. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عيش و شادماني و عمر دراز است و اين بهتر مي شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوي روانست راه برويد چون اين کامروايي شما را باز مي گويد.تعفن آب و تاريکي آن بيماري است.

آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون آن نشان قدرتي است که با آن رو برو مي شويد و با آن رويارو قرار مي گيرد. اگر درون چنين آبي غوطه ور مي خورديد با زور مندي دست و پنجه نرم مي کنيد که احتمالا زياني به شما نمي رساند ولي تمام نيرويتان را صرف مي کند و مي گيرد. اگر از چنين آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي که در مسيل و بستر محدودي روانست عبور کرديد و به پاياب مقابل رسيديد از هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد.

dream-interpretation-water-2

تعبیر آب در خواب دیدن :

اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد. يا آب کثيف است يا روشن و صاف. آب کثيف مال و بهره است که از طريق نا مشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي است مادي و مالي که از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد. اگر بر زمين آب ريخته شود و جمع شده باشد بطوري که بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور کنيد نشان آن است که در کاري ناخواسته وارد مي شويد. اگر در حالت خواب اکراه داشتيد و نمي خواستيد از آن محل آب گرفته بگذريد کاري پيش مي آيد که مطلوب شما نيست و دست و پاگير است ولي اگر با اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد کاري سرگرم کننده سر راهتان قرار مي گيرد که در پايان بي ضرر يا کم ضرر است . اگر در خواب ديديد که با ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد. آب گرم نوشيدن تحت هيچ شرايطي در خواب خوب نيست و نشاني از بيماري است که بايد مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آينده باشيد.

چنانچه در خواب ببينيد که کسي به روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت و آن آب کثيف و آلوده و متعفن بود يک بيماري در پيش داريد و اگر ديديد شما روي کسي آب گرم ريختيد آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا مي داريد يا به يکي از بستگان بلا فصل خود آسيب وارد مي آوريد و اگر آن شخص ناشناس باشد نيتي بد در شما پيدا مي شود که بهتر است پرهيز کنيد و در روزهاي آينده دست به کاري نزنيد کهنتيجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگيزي است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين است. کوزه يا سفال پر از آب دوست مهربان است و اين دوست مي تواند يک زن باشد.اگر کوزه اي پر از آب داشتيد و شکستيد و آب آن به زمين ريخت در حق دوستي شفيق ناسپاسي مي کنيد و نعمتي را از دست مي دهيد . اگر ديديد يکي در مقابل شما با ليوان يا کاسه و يا ظرف ديگري آب مي نوشد مجذوب کاري مي شويد که فکر مي کنيد انجام آن به سود شما مي تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثيف باشد زحمت است

شناور بودن‌ روي‌ آب‌ مي‌تواند نماد شناور بودن‌ روي‌ احساسات‌ و عواطف‌ ما و سازگاري‌ با ضميرناخودآگاهمان‌ باشد. معلق‌ بودن‌ در هوا نيز همان‌تعبير پرواز را دارد. شناور بودن‌ معمولا نمايانگراحساسات‌ آرامش‌ و آزادي‌ كلي‌ و جاري‌ شماست‌. ازجنبه‌ منفي‌، شناور يا معلق‌ بودن‌ مي‌تواند سمبل‌درونگرايي‌، سردي‌، گوشه‌گيري‌، كمبود معاشرت‌ وارتباط يا ضرورتي‌ براي‌ تعليم‌ و آموزش‌ ديدن‌ باشد.به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبير صحيح‌ هر خوابي‌، لازم‌است‌ كه‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شايسته‌اي‌ خودتان‌ راارزيابي‌ كرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهيد. معاني‌ و تعابير همه‌ خوابها بسيار شخصي‌ و مختص‌ بيننده‌ خواب‌هستند

تعبیر خواب » تعبیر دیدن خواب آب با تعبیر بزرگان علمای جهان اسلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.