تبلیغات

تعبیر خواب آبکامه | تعبیر کامل خوردن و دیدن آبکامه در خواب

جمعه, 29 دسامبر , 2017

شاید خیلی ها ندونند آبکامه چیه؟! آبکامه نوعی نان و خورشی از شیر, ماست و گندم است که ما امروز در بخش تعبیر خواب سایت پارلین, تعبیر دیدن و خوردن آبکامه همچنین ریختن آبکامه در خواب را آماده کرده ایم که د ادامه مطلب مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبکامه از دید ابن سیرین

در حالت کلی تعبیر خواب آبکامه, رنج و بیماری است.

اگر شخصی ببینید که در خواب آبکامه می خورد خوابش بیانگر این است که به اندازه ای که آبکامه خورده بیماری خواهد کشید.

تعبیر خواب آبکامه از دید کرمانی

اگر شخصی در خواب ببینید که آبکامه ریخت و یا از آبکامه چیزی نخورد خوابش بیانگر این است که از غم و اندوه خلاص خواهد شد و اگر آن شخص بیمار باشد شفا خواهد یافت.

تعبیر خواب حاملگی
تعبیر خواب حامله بودن همسر
تعبیر کامل دیدن خواب زن حامله و یا حامله شدن و تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد ...

تعبیر خواب آبکامه از دید امام صادف (ع)

اما جعفر صادق خوردن آبکامه در خواب را بر پنج وجه گفته :

  1. بیماری
  2. غم و اندوه
  3. نیاز و حاجت
  4. خصومت و دشمنی
  5. ناسازگاری با اهل و عیال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.