تعبیر خواب رها کردن باد شکم در خواب بسته به اینکه با صدای بلند رها شده یا کم و همچنین آیا باد رها شده بوی بد و نامطبوعی داشته یا نه و مردم صداشو شنیدند یا نه و … میتونه تعبیر های متفاوتی داشته باشد. اما د...
تعبیر خواب رها کردن باد شکم با بوی بد و صدای بلند در خواب

تعبیر خواب آبیاری باغ و باغچه و زمین کشاوری و همچنین آب دادن به گل بسته به شرایطی از جمله اینکه با آب رود یا جوی یا چاه آبیاری کرده و همچنین آیا زمین آبیاری شده تشنه و خشک بوده یا نه تعبیر می شود. در کل تعبیر خ...
تعبیر خواب آبیاری | تعبیر آب دادن به باغچه, گل و درخت در خواب

تعبیر خواب آبنبات بستکی به شرایط خواب شما و هچنین ترش یا شیرین بودن آبنباب تعبیر های متفاوتی دارد. در این پست تعبیر خواب کامل آبنبات درست کردن, آبنبات خوردن و تعبیر خواب آبنبات به کسی دادن و از کسی گرفتن را طبق...
تعبیر خواب آبنبات | تعبیر دیدن و خوردن آبنبات ترش و شیرین در خواب

تعبیر خواب خوردن آبگوشت و دیدن آبگوشت در خواب بستکی به شرایط خوابی دارد که شما دیده اید. مثلا دیدن و خوردن آبگوشتی که با گوشت حلال درست شده باشد خوب است ولی اگر آبگوشت با گوشت حیوانات مکروه و حرام پخته شده باشد...
تعبیر خواب آبگوشت | تعبیر دیدن و خوردن آبگوشت نذری در خواب

شاید خیلی ها ندونند آبکامه چیه؟! آبکامه نوعی نان و خورشی از شیر, ماست و گندم است که ما امروز در بخش تعبیر خواب سایت پارلین, تعبیر دیدن و خوردن آبکامه همچنین ریختن آبکامه در خواب را آماده کرده ایم که د ادامه مطل...
تعبیر خواب آبکامه | تعبیر کامل خوردن و دیدن آبکامه در خواب

دیدن باد در خواب بسته به اینکه در خواب شما وزیدن باد شدید است یا آرام و خیلی موارد دیگه که در تعبیر خواب شما مهم هستند و باید بهشون توجه کنید تا بتوانید تعبیر مناسبی برای خواب خود بیایید. ما در بخش تعبیر خواب پ...
تعبیر خواب باد | تعبیر دیدن وزیدن باد شدید و طوفانی در خواب

تعبیر خواب حاملگی و حامله بودن بستگی به شرایط خواب شما ممکن است خوب یا بد تعبیر شود در هر حال دیدن خواب حامله بودن یا حاملگی در خواب در بین زنان بسیار رایج است. ما در این بخش تعبیر کامل دیدن خواب زن حامله و یا ...
تعبیر خواب حاملگی | تعبیر حامله بودن همسر و دختر مجرد در خواب

برای تعبیر دیدن خواب آبرو تنها تعبیر خواب ۲ عالم بزرگ تعبیر خواب یعنی لیلا برایت و آنلی بیتون وجود دارد. شما در ادامه مطلب تعبیر خواب دیدن آبرو رفتن و آبروریزی و همچنین بردن آبروی کسی را آماده کرده ایم که مشاهد...
تعبیر خواب آبرو | تعبیر دیدن آبرو رفتن و آبرو ریزی در خواب

تعبیر دیدن آبجو در خواب بستگی به شرایط خواب شما و مزه آبجو خوب یا بد تعبیر می شود ما در این پست تعبیر خواب پارلین, تعبیر خواب آبجو خوردن و تعبیر خواب آبجو دادن به شخص دیگر تا تعبیر خواب دیدن کارخانه آبجوسازی از...
تعبیر خواب آبجو | تعبیر دیدن و خوردن و دادن آب جو به کسی در خواب

امروز در بخش تعبیر خواب پارلین, تعبیر خواب آب تنی در آب زلال و آب گل آلود و همچنین آبتنی در هوای آزاد و آبشار به همراه آبتنی با لباس و دیدن آبتنی کودکان در خواب را از دید ۳ عالم بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم ک...
تعبیر خواب آبتنی | تعبیر دیدن آب تنی در آب زلال و آب گل آلود در خواب

اگر کسی در خواب ببینید با آبپاش مشغول آب دادن به گل ها و درخت ها است و یا در حال آبیاری باغچه است طبق گفته معربان تعبیر خواب, خواب آن شخص نشانه رفتن به جایی خوش آب و هوا خواهد بود اما در هر حال باید از جزیئات د...
تعبیر خواب آبپاش | تعبیر کامل دیدن وسیله آب پاش در خواب

دیدن خواب آب و هوای گرم یا تعبیر خواب هوای سرد و آب و هوای خوب یا بد و هچنین دیدن خواب هوا در رنگ های سبز و سرخ هر کدام تعبیر جداگانه ای دارد که در ادامه مفصل تعبیر خواب هر کدام را از نظر عالمین بزرگ تعبیر خواب...
تعبیر خواب آب و هوای گرم و سرد | تعبیر خواب آب و هوای خوب و بد

امروز در پارلین تعبیر خواب دیدن میوه و آب میوه و میوه فروش را آماده کرده ایم هر چند که خواب دیدن هر میوه تعبیر خاصی را دارد و ممکن است بعضی وقتا شخص به یاد نداشته باشد که چه نوعی میوه ای را در خواب دیده و یا حت...
کامل ترین تعبیر خواب خوردن و دیدن میوه و میوه فروش و آب میوه

در این پست تعبیر خواب آب معدنی شامل دیدن خود آب معدنی در خواب و همچنین نوشیندن آب معدنی در خواب از دید ۲ عالم بزرگ تعبیر خواب را آماده کرده ایم که شما در ادامه مطلب مشاهده میکنید. اگر کسی خواب آب معدنی ببینید ...
کامل ترین تعبیر خواب نوشیدن و دیدن آب معدنی در خواب

عالمین تعبیر خواب بزرگ معمولا دیدن یخ در خواب را خوب نمیدانند و این خواب را نشانه غم و اندوه برای آن شخص میدانند البته برخی از معبرین تعبیر خواب هم بر این باورند که دیدن خواب یخ بستگی به اینکه فصل گرما باشید و...
تعبیر خواب یخ از خوردن و نوشیدن آب یخ تا سر خوردن روی یخبندان

دیدن خواب آب لجن آلود و گل آلود در خواب به این معنی است که شما به زودی در کاری دست و پاگیر گرفتار خواهید شد که گرفتاری زیادی برای شما به وجود خواهد آورد و آرامش را از شما خواهد گرفت. این عالم تعبیر خواب, تعبی...
تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود و دیدن خواب آب گل آلود

تعبیر خواب آب دهان انداختن بر روی زمین, تعبیر خواب تف کردن خلط گلو و تف انداختن در خواب, تعبیر دیدن تف کردن روی زمین و یا کسی در خواب, تعبیر خواب و معنی تف گرم و سرد و خشک و سیاه, تعبیر خواب دیدن آب دهان خشک در...
تعبیر خواب آب دهان انداختن | تعبیر تف کردن و تف انداختن

تعبیر خواب آب خوردن از آب صاف و خوشگواری, تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه و سالم از آب رودخانه و دریا, تعبیر خوردن آب از آب سیل در خواب, تعبیر خواب خوردن آب با کاسه یا لیوان در خواب, تعبیر خواب خوردن آب از پیاله یا...
تعبیر خواب خوردن آب پاکیزه از دریا و رودخانه

تعبیر خواب آب چشمه زلال و پاک و همچنین آب تیره و کثیف, تعبیر دیدن خواب جوشیدن آب چشمه و چشمه جوشان و کم یا زیاد نشدن آب چشمه در خواب دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است : ۱- بزرگی وجوانمردی ۲- غم و اندوه ۳- م...
تعبیر خواب آب چشمه

اگر کسی در خواب کتری آب جوش ببینید و یا دست و پاش با آب جوش بسوزید و یا آب جوش بر روی کسی بریزد و یا از آب جوش بخورد میتوانید تعبیر خوابش را در ادامه ببینید البته برای تعبیر خواب آب جوش عالمین تعبیر خواب, تعبی...
تعبیر خواب کتری آب جوش و سوختن با آب جوش