تبلیغات

تعبیر خواب کتری آب جوش و سوختن با آب جوش

سه شنبه, 10 اکتبر , 2017

تعبیر خواب کتری آب جوش و تعبیر خواب سوختن با آب جوش در پارلین

تعبیر خواب کامل آب جوش در خواب از دید عالمین برتر تعبیر خواب

اگر کسی در خواب کتری آب جوش ببینید و یا دست و پاش با آب جوش بسوزید و یا آب جوش بر روی کسی بریزد و یا از آب جوش بخورد میتوانید تعبیر خوابش را در ادامه ببینید البته برای تعبیر خواب آب جوش عالمین تعبیر خواب, تعبیرهای زیادی نداشتند.

تعبير خواب آب جوش به روايت منوچهر مطيعي تهراني

سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. جوشاندن آب فتنه انگیزی است.

تعبير خواب آب جوش به روايت لوک اویتنهاو

تعبیر آب جوش در خواب دعوا و دشمنی می باشد
همچنین ببینید : تعبیر خواب دیدن آب راکد و تیره | تعبیر خواب دیدن آب بینی

تعبیر خواب کتری آب جوش و سوختن با آب جوش

تعبیر خواب » تعبیر خواب کتری آب جوش و سوختن با آب جوش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کاربران پارلین برای این مطلب یک نظر گذاشته اند.

  1. خواب دیدم ک سوار موتور هستم و بچه ای روی پایم آب داغ ریخت طوری ک تاول زد اما پدرش آمد وپايم را در گل گذاشت که بهبود یابد