تشک

تعبیر خواب یخ از خوردن و نوشیدن آب یخ تا سر خوردن روی یخبندان

جمعه, 1 دسامبر , 2017

توضیح مختصر در مورد تعبیر  خواب یخ

عالمین تعبیر خواب بزرگ معمولا دیدن یخ در خواب را خوب نمیدانند و این خواب را نشانه غم و اندوه برای آن شخص میدانند البته برخی از معبرین تعبیر خواب هم بر این باورند که دیدن خواب یخ بستگی به اینکه فصل گرما باشید و یا فصل سرما فرق میکنه و برخی دیگه از عالمین تعبیر خواب, دیدن خواب یخ را نماد گستردگی و فراوانی میدانند و برخی دیگر بر این باورند که تعبیر خواب یخ باید براساس شرایط زندگی هر شخص تعبیر شود.

در ادامه مطلب در پارلین شما میتوانید تعبیر خواب دیدن یخ و برف و یخبندان -  تعبیر خواب آب شدن یخ و خوردن و نوشیدن آب یخ - تعبیر خواب سر خودن روی یخ - تعبیر خواب یخ زدن انسان, رودخانه و آب دریا و یخ زدگی - تعبیر خواب آب یخ خوردن و دیدن خواب قندیل های آویزان و آویخته یخ برخی از عالمین مشهور تعبیر خواب را ببینید.

تعبیر خواب یخ به روایت ابن سیرین

اگر شخصی در خواب یخ ببینید خواب او نشان از غم و غصه در زندگی شخص است مخصوصا اگر در فصل سرما خواب یخ را ببینید.

اگر شخصی در خواب ببینید که در شهر سردسیر برف و یخ فراوان وجود دارد تعبیر خواب او این است که در آن شهر نعمت ها بیشتر می شود ولی اگر شهر گرمسیر باشد خواب او نشان این است که آن شهر دچار کمبود و قحطی خواهد شد.

تعبیر خواب یخ به رویت ابراهیم کرمانی

اگر شخصی در زمستان خواب یخ را ببینید تعبیر خوابش این است که زندگی و روزی خوب و خوشی خواهد داشت.

تعبیر خواب یخ به روایت جابر مغربی

اگر شخصی در خواب یخ ببینید تعبیرش فراوانی برای آن شخص است و اگر در فصل تابستان به دنبال جمع کردن یخ باشد تعبیرش بد است و بیانگر اینه که عده ای قصد دارند به او آسیب بزنند.

تعبیر خواب یخ به روایت هانس کورت

این معبر تعبیر خواب هم بر این باوره که اگر شخصی در خواب یخ ببینید یعنی اینکه عده ای میخواهند به آن شخص آسیب برسانند.

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ به روایت آنلی بیتون

اگر شخصی در خواب ببیند بر روی یخ راه می رود خواب او بیانگر اینه که آن شخصی برای رسیدن به آرامش در زندگیع خود را به درد خواهد انداخت.

اگر دختری در خواب ببیند که بر روی یخ راه می رود خواب او نشانگر این است آن دختر تنها یک راه برای فرار از شرمندگی و شرمساری خواهد داشت.

اگر شخصی خواب یخ ببینید خوابش بیانگر اینه که عده ای افراد بی ارزش قصد دارند تا بهترین ثمره فعالیت آن شخص را نابود کنند.

و اگر شخصی خواب ببیند که قطعه ای یخ بر روی رودخانه شناور است خوابش بیانگر این است که دوستان آن شخص به شادمانی زندگی او حسادت می کنند.

و اگر شخصی خواب ببیند در آب و یخ حمام می کنید خوابش بیانگر این موضوع است که در شادی ها و شادمانی های زندگی آن شخص وقفه ای باور نکردنی رخ خواهد داد.

اگر کسی در خواب ببینید که تکه یخی ذوب و آب می شود تعبیر خواب او این است که به زودی موضوعی باعث نگرانی شما در زندگی خواهد شد اما نگران نباشید این خواب به زودی براتون سود خوبی خواهد آورد.

و اگر کسی در خواب ببیند که پس از مدت ها یخبندان طولانی یخ ها آب می شوند تعبیر خواب او خوب است و نشان از زندگی در شرایط مساعد و آرام است

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب قندیل یخ به روایت آنلی بیتون

اگر شخصی در خواب ببینید که قندیل های یخ از لبه پشت بام خونه ها آویزان شده است خواب او بیانگر اینه که به بیماری دچار خواهد شد یا در اثر بدبختی نیازمند آرامش و آسایش خواهد شد.

اگر شخصی قندیل های یخ را از دیواری آویخته در خواب ببینید خواب او علامت اینه که آن شخص درد روحی و جسمی خواهد کشید.

اگر شخصی در خواب ببینید از درخت ها قندیل های یخ آویزان شده است بیانگر این است که در زندگی آن شخص امید ها به یأس و نا امیدی تبدیل خواهد شد. و اگر درخت هایی که قندیل های یخ از آن ها آویخته شده سبز و زنده باشند خواب او نشان این است که آینده ای درخشان و پر از امید بر شک و تردید های آن شخص را از بین خواهد برد.

تعبیر خواب یخ از خوردن و نوشیدن آب یخ تا سر خوردن روی یخ

تعبیر خواب آب یخ خوردن به روایت آنلی بیتون

اگر شخصی در خواب یخ بخورد خواب او علامت این است که او بیمار خواهد شد

و اگر شخصی در خواب آب بخ بنوشد خواب او بیانگر این است که آن شخص بخاطر عیاشی به ضعف جسمانی شدید گرفتار خواهد شد.

تعبیر خواب آب یخ خوردن به روایت لیلا برایت

اگر شخصی خواب ببینید که یخ میخورد خواب او بیانگر این است که سلامتی آن شخص در خطر است.

تعبیر خواب یخ زدگی به روایت لیلا برایت

اگر شخصی در خواب ببینید که کسی یخ بسته است خواب او بیانگر این است که باید آن شخص مراقب خود باشد.

تعبیر خواب یخ به روایت لوک اویتنها

این معبر تعبیر خواب, دیدن خواب یخ را نشانه ناراحتی و شکستن یخ را نشانه ترس بی مورد تعبیر می کند.

و اگر شخصی بر روی یخ سر بخورد بیانگره اینه که آن شخص تصادف خواهد کرد.

تعبیر خواب یخ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر شخصی در خواب ببینید که یخ اب می شود بیانگره حل شدن مشکلات زندگی اش است.

تعبیر خواب » تعبیر خواب برف و یخبندان و دوب شدن و آب شدن یخ ها


همچنین ببینید :

تعبیر خواب خوردن آب دریا

تعبیر خواب آب دهان انداختن و تف کردن

تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...