تبلیغات

تعبیر خواب آب ریزش بینی | تعبیر ترشحات و خلط و مخاط بینی

شنبه, 7 اکتبر , 2017

تعبیر خواب آب ریزش بینی | تعبیر ترشحات و خلط و مخاط بینی در خواب

تعبير خواب دماغ گرفتن, تعبیر خواب چرک بینی, تعبیر خواب امام صادق خلط بینی, تعبیر خواب آب ریزش بینی | تعبیر ترشحات و خلط و مخاط بینی, تعبیر دیدن دماغ گرفتن و افتادن ترشحات و آشغال بینی بر روی زمین, تعبیر خواب خلط بینی, تعبير خواب امام صادق خلط بینی, تعبیر خواب ترشحات بینی

تعبير خواب آب بینی (خلط) به روايت ابن سیرین

اگر شخصی خواب خلط بینی ببینید تعبیر این خواب دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و اگر دید خلط از بینی او به زمین افتاد صاحب دختری می شود. اگر ببیند که خلط روی زن خود انداخت، زنش آبستن می شود ولی فرزندش سقط می شود و اگر دید زنش خلط بر وی انداخت صاحب پسری می شود.

اگر دید که خلط را در خانۀ همسایه انداخت، با زن همسایه به فساد مشغول می شود و اگر ببیند که خلط را روی بستر مردی انداخت با زن او خیانت و فساد می کند. اگر ببیند آب بینی خود را می خورد، مال خود را بر عائله خود می بخشد، اگر ببیند آب بینی زن خود را می خورد فرزند دار می شود، اگر ببیند آب بینی او تیره و سیاه است به فرزندش اندوه و مصیبت می رسد، اگر ببیند آب بینی او زرد است فرزندش بیمار می شود.

همچنین ببینید : تعبیر خواب درخت آبنوس - تعبیر آبله مرغان گرفتن

تعبیر خواب آب ریزش بینی | تعبیر ترشحات و خلط و مخاط بینی

تعبير خواب آب بینی (خلط) به روايت دانیال (ع)

تعبیر خواب آب بینی بر فرزند دلالت دارد. اگر ببیند آب از بینی او می آید ، برایش فرزندی بوجود می آید و اگر ببیند از بینی او خلطی بیرون آمد نیز تعبیرش همین است.

تعبير خواب آب بینی (خلط) به روايت کرمانی

اگر ببیند از بینی او آب فرو می ریزد، وامش پرداخت می شود و از غم و رنج و سختی نجات پیدا می کند ، و اگر بیمار باشد شفا می یابد.

تعبیر خواب آب ریزش بینی | تعبیر ترشحات و خلط و مخاط بینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.