شعر های عاشقانه کانال های تلگرام سری 1

عکس و شعر عاشقانه کانال های تلگرام سری ۱

چرا یکباره با من قهر کردی مرا آواره اندر شهر کردی مگر،ای آشنا از من چه دیدی که دنیا را به کامم زهر کردی گالری عکس و شعر های عاشقانه کانال های تلگرام سری ۱ تازگي ها چقدر دلم زودِ زود تنگِ بودنت مي شود . اصلا اين روزها دلم بال مي خواهد كه تا آن ور ...
عکس و شعر عاشقانه کانال های تلگرام سری ۱