اس ام اس های بسیار زیبا ویژه عید سعید غدیر 95

اس ام اس, شعر, متن و پیامک تبریک عید سعید غدیر ۹۵

عید تکمیل دین عید حقّ الیقین عید نورالمبین تهنیت باد که شده در غدیر بر دو عالم امیر سروری بی قرین تهنیت باد شیرِ خدا علی،شاهِ دنیا علی عید غدیرِ و ، روزِ مولا علی به به، می خنده زهرا خنده ی بی بی، نبوده هیچ وقت بی دلیل آخه، آیه ی “اَکْملتُ لَکُ...
اس ام اس, شعر, متن و پیامک تبریک عید سعید غدیر ۹۵