تشک

تعبیر خواب آخور چیست؟ | دیدن خواب آخور چه معنایی دارد؟

پنجشنبه, 8 فوریه , 2018

خواب آخور یکی دیگه از خواب های رایج است که بیشتر این خواب را کسانی که به شغل دامپروی مشغول هستند می بینند. به هر حال اگر شما هم خواب آخور دیدید و به دنبال معنای خواب خود هستید در ادامه در این پست پارلین می توانید تعبیر خواب آخور را از دید ۲ عالم بزرک تعبیر خواب آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.

تعبیر دیدن خواب آخور

لیلا برایت می گوید : اگر شخصی در خواب آخور ببینید خوابش بیانگر این است که سعی و تلاش شما برای پیشبرد کارهاتون بی نتیجه خواهد بود.

تعبیر خواب خداحافظی کردن با گریه
تعبیر خواب خداحافظی کردن با گریه
اگر خواب ببینید که با ناراحتی و گریه از اطرافیان خود خداحافطی می کنید خواب شما بیانگر ...

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب آخور ببینید معنای خواب شما بیانگر این است که نتایج کارهاتون شما را نگران و مشوش خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...