تشک

تعبیر خواب آدم دزدی و آدم ربایی | تعبیر دزدیدن دختر و پسر در خواب

چهار شنبه, 14 فوریه , 2018

تعبیر دیدن خواب آدم دزدی و آدم ربایی در خواب تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب آدم دزدی و آدم ربایی را با چه شرایطی دیدید چون ممکن است آدم دزد یک دختر یا یک پسر را بدزد یا حتی خود شما دزدیده شود که هر کدام از این ها تعبیرهای متفاوتی دارد.

تعبیر خواب آدم دزدی در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب دزدیده شدن دختر

اگر خواب ببینید که یک دختر را دزدیده اند خواب شما نشانه این است که عشق شما فقط به ناکامی خواهد کشید.

تعبیر خواب دزدیده شدن پسر

اگر خواب دیدید که یک پسر را دزدیده اند خواب شما علامت این است که به زودی یک مصیبت اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب دستگیری آدم دزدها

اگر خواب ببینید که آدم دزد ها و آدم رباها را دستگیر کرده اند خواب شما نشانه است این که به زودی پول به دست شما می رسد.

تعبیر خواب آدرس گرفتن
تعبیر خواب آدرس گرفتن
دیدن خواب آدرس بسته به اینکه شما در حال نوشتن آدرس هستید یا اینکه به دنیال آدرس ...

تعبیر خواب دزدیده شدن

اگر خواب دیدید که شما را دزدیده اند خواب شما بیانگر این است که یک تغبییر ناگهانی در اصراف شما روی خواهد داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...