تشک

تعبیر خواب آتش بازی | تعبیر تماشا کردن نمایش آتش بازی در خواب

چهار شنبه, 17 ژانویه , 2018

دیدن آتش بازی کردن در خواب محصوصاً نزدیک های چهارشنبه سوری و ایام عید از خواب های معمول همه ما است و اگر شما هم خواب دیدید که مشغول آتش بازی یا حتی تماشای آتش بازی بودید می توانید در ادامه تعبیر خواب آتش بازی خود را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب ببینید.

تعبیر دیدن آتش بازی در خواب

لوک اویتنهاو  می گوید: دیدن خواب آتش بازی علامت این است که در فضای باز در یک بازی شرکت می کنید.

اچ میلر می گوید : دیدن آتش در خواب نشانه فریب خوردن و ناامید شدن است.

آنلی بیتون می گوید : دیدن آتش بازی در خواب نشانه تندرستی و سلامتی است.

کتاب سرزمین رویاها : دیدن خواب آتش بازی نشانه این است که به زودی یک بچه به دنیا می آید.

تعبیر خواب آتش بازی کردن

آنلی بیتون می گوید : اگر دختری خواب ببینید که آتش بازی می کند خوابش نشانه دیدن مکان های دور می باشد.

تعبير خواب خاموش كردن آتش
تعبير خواب خاموش كردن آتش
در این بخش تعبیر خواب کامل آتش را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب جهان آماده کرده ایم ...

تعبیر خواب تماشا کردن آتش بازی

کتاب سرزمین رویاها : تماشا کردن نمایش آتش بازی خواب نشانه شادی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

...