تعبیر خواب دیدن وضو گرفتن در مسجد، وضو گرفتن نادرست،تعبیر خواب وضو گرفتن دیگری و خود ، خواب زیارت،تعبیر خواب مسح پا و دستشویی، وضو گرفتن قبل از خواب و تعبیر خواب چادر نماز را از دید معبران تعبیر خواب در این پست...
کامل ترین تعبیر خواب وضو گرفتن درست و نادرست در مسجد و خانه

تعبیر خواب نان کنجدی، خوردن شیر و نان، خوردن نان و سبزی و تعبیر خواب قسم خوردن به نان، تعبیر خواب مغازه نانوایی، پختن نان و تعبیر خواب نان در روغن را از دید معبران تعبیر خواب در این پست پارلین آماده کرده ایم که...
کامل ترین تعبیر خواب نان + خوردن و خریدن انواع نان از دید معبران

تعبیر خواب برادر و برادر مرده، تعبیر خواب برادر دار شدن، برادر بن سیرین، تعبیر خواب دیدن برادر زن، برادر نداشته و تعبیر خواب برادر مرده خود و دگیران را در سایت پارلین ببینید. برای مشاهده تعبیر خواب برادر در ادا...
کامل ترین تعبیر خواب برادر خود و برادر زن + برادر مرده در خواب

تعبیر خواب بوق زدن و شنیدن صدای بوق دلخراش و آزار دهنده ماشین ها و بوق زدن برای زن و احوال پرسی با بوق + تعبیر خواب ترسیدن از صدای بوق را از دید معبران تعبیر خواب در این پست پارلین آماده کرده ایم که در ادامه مش...
کامل ترین تعبیر خواب بوق زدن و صدای بوق دلخراش از دید معبرین

تعبیر خواب بیمارستان، بیمارستان و زایمان، عمل جراحی، پرستار، تعبیر خواب مرخص شدن از بیمارستان، تعبیر خواب فرار از بیمارستان روانی و تعبیر خواب مرده در بیمارستان را در سایت پارلین ببینید. در حالت کلی دیدن بیما...
کامل ترین تعبیر خواب بیمارستان و عمل جراحی + فرار از بیمارستان

تعبیر خواب آسانسور و بالابر، بالا رفتن از آسانسور، تعبیر خواب سقوط آسانسور، آسانسور خراب، گیر افتادن در آسانسور و آسانسور ابن سیرین را در سایت پارلین ببینید. خواب آسانسور از جمله خواب هایی است که تعبیر های مخ...
کامل ترین تعبیر خواب آسانسور از سقوط تا گیر افتادن در آسانسور

تعبیر خواب دیدن و رفتن به آزمایشگاه ، تعبیر خواب آزمایش ازدواج و آزمایش ادرار و جواب آن و تعبیر خواب کار کردن در آزمایشگاه را در سایت پارلین ببینید. برای دیدن تعبیر خواب آزمایشگاه در ادامه با ما همراه باشید. ...
کامل ترین تعبیر خواب آزمایشگاه و آزمایش دادن از دید معبران بزرگ

در این پست پارلین تعبیر خواب آشتی کردن با معشوقه و همسر سابق ، تعبیر خواب آشتی کردن با فامیل یا دوست خود که باهاش قهر بودید و … را آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید. در حالت کلی اگر کسی در خواب ...
کامل ترین تعبیر خواب آشتی کردن با معشوقه ، همسر ، دوست و فامیل

تعبیر خواب آفتابگردان و تعبیر خواب تخمه ی آفتابگردان، چیدن گل آفتابگردان، دیدن تخمه آفتابگردان و تعبیر خواب مزرعه آفتابگردان از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب آفتابگردان می باشد. برای دیدن تعبیر خواب آفتابگ...
کامل ترین تعبیر خواب گل آفتابگردان و تخمه آفتابگردان از دید معبران

در این پست پارلین تعبیر خواب آشغال و زباله دانی، تعبیر کیسه زباله، سطل زباله و کثیفی خانه و آشغال در چشم و گوش و بینی و تعبیر دور ریختن زباله در خواب را آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید. تعبیر خواب آش...
کاملترین تعبیر خواب آشغال و زباله دانی از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب

تعبیر دیدن آشپزی کردن و پختن مرغ و گوشت یا دیدن شخص مرده ای که آشپزی می کند و درست کردن انواع غذا از قبیل آش و کباب می تواند از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب آشپزی باشد. برای همین امروز در سایت پارلین کامل...
کامل ترین تعبیر خواب آشپزی و درست کردن غذا از دید معبرین

تعبیر دیدن گردو شامل خوردن و چیدن گردوی سبز از درخت ، دیدن گردو با پوست چوبی خشک و قهوه ای می تواند از نمونه های خواب های مشاهده شده در مورد گردو باشد. برای همین امروز در سایت پارلین کامل ترین تعبیر خواب گردو ر...
کامل ترین تعبیر خواب گردو از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب

الک کردن و غربال کردن آرد یا هر چیز دیگر در خواب میتواند یکی دیگر از خواب متداول آن هایی باشد که روزانه با آرد زیاد سر کار دارند ممکن است یکی خواب ببیند که غربال نو خریده و یا غربال خود را از دست داده است که هر...
کامل ترین تعبیر خواب الک کردن و غربال کردن آرد در خواب

دیدن ماهی در خواب بسته به اینکه ماهی زنده باشد یا مرده و یا اینکه شما مشغول خوردن ماهی قزل آلا, سفید, قرمز و کپور تازه یا کهنه باشید و صید و گرفتن ماهی در خواب هر کدام تعبیر های متفاوتی دارد که در ادامه در این ...
کامل ترین تعبیر خواب ماهی از گرفتن تا خوردن انواع ماهی زنده و مرده

دیدن خواب افتادن یا شکستن دندان, دندان درآوردن, درد کردن دندان و پر کردن یا کشیدن دندان خراب شده و پوسیده یا لق تا تمییز کردن دندان با مسواک و جرم گیری تا دیدن دندان مصنوعی در خواب معمولا از خواب های رایج همه م...
کامل ترین تعبیر خواب دندان از درآوردن تا افتادن دندان لق و پوسیده

تعبیر دیدن آرد در خواب بسته به اینکه آرد شما آرد جو باشد یا گندم یا آرد کاورس یا حتی مشغول آشپزی با آرد باشید و یا حتی در حال خرید و فروش آرد باشید می تواند تعبیر های متفاوتی داشته باشد اما در حالت کلی دیدن آرد...
تعبیر خواب آرد | تعبیر خرید و فروش آرد و آشپزی کردن با آرد در خواب

معبرین بزرگ تعبیر خواب معمولا آروغ زدن در خواب را نشانه گفتن سختی بیهوده و نا به جا  تلقی می کنند البته بسته به اینکه آروغ زدن شما با بوی بد باشه یا با دود یا به همراه غذا تعبیرهای متفاوتی دارد که در ادامه می ...
تعبیر خواب آروغ زدن و خالی کردن ناگهانی باد گلو با بوی بد و غذا

تعبیر خواب آرواره انسان یا حیوانات و همچنین اگر خواب شکستن فک صورت ببینید و یا احساس درد در بخش فک صورت خود کردید می توانید در این پست تعبیر خواب فک صورت خود را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب مشاهده کنید. تو...
تعبیر خواب آرواره | تعبیر خواب احساس درد و یا شکستن فک صورت

کامل ترین تعبیر خواب آرایشگر از دید معبرین بزرگ دیدن آرایشگر در خواب و آرایشگر شدن نشانه این است که شما توانایی تغییر رفتار, افکار, عقاید و شرایط زندگی خودتان را دارید اما بسته به اینکه شما خواب آرایشگر را با چ...
تعبیر خواب آرایشگر | تعبیر دیدن آرایشگر شدن و اصلاح کردن در خواب

دیدن خواب رفتن به آرایشگاه و یا آرایش کردن و اصلاح کردن در آرایشگاه هر کدام تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما خواب آرایشگاه را با چه ویژگی هایی دیدید. در این پست ما کامتلترین تعبیر خواب آرایشگاه را طبق تعب...
تعبیر خواب آرایشگاه | تعبیر رفتن به آرایشگاه و اصلاح کردن در خواب