تعبیر خواب آفتابگردان و تعبیر خواب تخمه ی آفتابگردان، چیدن گل آفتابگردان، دیدن تخمه آفتابگردان و تعبیر خواب مزرعه آفتابگردان از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب آفتابگردان می باشد. برای دیدن تعبیر خواب آفتابگ...
کامل ترین تعبیر خواب گل آفتابگردان و تخمه آفتابگردان از دید معبران

در این پست پارلین تعبیر خواب آشغال و زباله دانی، تعبیر کیسه زباله، سطل زباله و کثیفی خانه و آشغال در چشم و گوش و بینی و تعبیر دور ریختن زباله در خواب را آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید. تعبیر خواب آش...
کاملترین تعبیر خواب آشغال و زباله دانی از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب

تعبیر دیدن آشپزی کردن و پختن مرغ و گوشت یا دیدن شخص مرده ای که آشپزی می کند و درست کردن انواع غذا از قبیل آش و کباب می تواند از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب آشپزی باشد. برای همین امروز در سایت پارلین کامل...
کامل ترین تعبیر خواب آشپزی و درست کردن غذا از دید معبرین

تعبیر دیدن گردو شامل خوردن و چیدن گردوی سبز از درخت ، دیدن گردو با پوست چوبی خشک و قهوه ای می تواند از نمونه های خواب های مشاهده شده در مورد گردو باشد. برای همین امروز در سایت پارلین کامل ترین تعبیر خواب گردو ر...
کامل ترین تعبیر خواب گردو از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب

الک کردن و غربال کردن آرد یا هر چیز دیگر در خواب میتواند یکی دیگر از خواب متداول آن هایی باشد که روزانه با آرد زیاد سر کار دارند ممکن است یکی خواب ببیند که غربال نو خریده و یا غربال خود را از دست داده است که هر...
کامل ترین تعبیر خواب الک کردن و غربال کردن آرد در خواب

دیدن ماهی در خواب بسته به اینکه ماهی زنده باشد یا مرده و یا اینکه شما مشغول خوردن ماهی قزل آلا, سفید, قرمز و کپور تازه یا کهنه باشید و صید و گرفتن ماهی در خواب هر کدام تعبیر های متفاوتی دارد که در ادامه در این ...
کامل ترین تعبیر خواب ماهی از گرفتن تا خوردن انواع ماهی زنده و مرده

دیدن خواب افتادن یا شکستن دندان, دندان درآوردن, درد کردن دندان و پر کردن یا کشیدن دندان خراب شده و پوسیده یا لق تا تمییز کردن دندان با مسواک و جرم گیری تا دیدن دندان مصنوعی در خواب معمولا از خواب های رایج همه م...
کامل ترین تعبیر خواب دندان از درآوردن تا افتادن دندان لق و پوسیده

تعبیر دیدن آرد در خواب بسته به اینکه آرد شما آرد جو باشد یا گندم یا آرد کاورس یا حتی مشغول آشپزی با آرد باشید و یا حتی در حال خرید و فروش آرد باشید می تواند تعبیر های متفاوتی داشته باشد اما در حالت کلی دیدن آرد...
تعبیر خواب آرد | تعبیر خرید و فروش آرد و آشپزی کردن با آرد در خواب

معبرین بزرگ تعبیر خواب معمولا آروغ زدن در خواب را نشانه گفتن سختی بیهوده و نا به جا  تلقی می کنند البته بسته به اینکه آروغ زدن شما با بوی بد باشه یا با دود یا به همراه غذا تعبیرهای متفاوتی دارد که در ادامه می ...
تعبیر خواب آروغ زدن و خالی کردن ناگهانی باد گلو با بوی بد و غذا

تعبیر خواب آرواره انسان یا حیوانات و همچنین اگر خواب شکستن فک صورت ببینید و یا احساس درد در بخش فک صورت خود کردید می توانید در این پست تعبیر خواب فک صورت خود را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب مشاهده کنید. تو...
تعبیر خواب آرواره | تعبیر خواب احساس درد و یا شکستن فک صورت

کامل ترین تعبیر خواب آرایشگر از دید معبرین بزرگ دیدن آرایشگر در خواب و آرایشگر شدن نشانه این است که شما توانایی تغییر رفتار, افکار, عقاید و شرایط زندگی خودتان را دارید اما بسته به اینکه شما خواب آرایشگر را با چ...
تعبیر خواب آرایشگر | تعبیر دیدن آرایشگر شدن و اصلاح کردن در خواب

دیدن خواب رفتن به آرایشگاه و یا آرایش کردن و اصلاح کردن در آرایشگاه هر کدام تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما خواب آرایشگاه را با چه ویژگی هایی دیدید. در این پست ما کامتلترین تعبیر خواب آرایشگاه را طبق تعب...
تعبیر خواب آرایشگاه | تعبیر رفتن به آرایشگاه و اصلاح کردن در خواب

دیدن خواب آراستن یکی دیگه از خواب های معمول هر انسانی میتونه باشه و اگر شما هم خواب آراستن مکان خاصی مانند قبر یا تابوت را با گل زیبا و سفید یا رنگ های دیگر دیدید می توانید در این پست تعبیر خواب خود را طبق تعبی...
تعبیر خواب آراستن | دیدن خواب آراستن قبر یا مکان خاصی با گل

دیدن خواب در آرامش بودن یا دعوت کردن کودکان, همسایه ها و حتی دوستان به آرامش در خواب یکی دیگر از خواب های معمول است و اگر بخواهید تعبیر خواب آرامش را مطلع شوید باید به یاد داشته باشید که شما خواب در آرامش بودن ...
تعبیر خواب در آرامش بودن | دعوت کردن دیگران به آرامش در خواب

دیدن خواب آدم خوار و خوردن گوشت بدن انسان زنده یا مرده در خواب توسط آدم خوار یا حیوانات وحشی تعبیر خوبی ندارد البته باید دید شما خواب آدم خواری را با چه شرایط و ویژگی هایی دیدید که می تواند هر یک تعبیرهای متفاو...
تعبیر خواب آدم خواری | تعبیر خوردن گوشت انسان زنده و مرده چیست؟

دیدن آدم و حوا در خواب بستگی به این دارد که شما آدم و حوا را با چه شرایطی در خواب دیدید معمولا تعبیر خواب آدم و حوا یا رسیدن به خوشبختی است و یا اینکه عده ای شما را فریب خواهند داد و خوشبختی را از شما خواهند گر...
تعبیر خواب آدم و حوا | تعبیر دیدن آدم و حوا در خواب نشانه چیست؟

دیدن لاغر شدن بدن در خواب معمولا یکی از خواب های رایج افراد چاق مخصوصاً بانوان می باشد که همیشه به فکر لاغری هستید خوشبختانه تعبیر خواب لاغر شدن معمولا خوب است البته اگر لاغری به اندازه باشد و دچار ضعف بدنی نشو...
تعبیر خواب لاغر شدن | تعبیر دیدن آدم لاغر و لاغر شدن در خواب

دیدن خواب کشته شدن یا کشتن کسی در خواب به دلیل وجود مشکلات و گرفتاری هایی در زندگی شما است که باعث عذاب روحی و روانی شما شده است. در حالت کلی اگر خواب ببینید که کشته شده اید نگران نباشید تعبیر خواب شما خوب است....
تعبیر خواب کشتن | کاملترین تعبیر خواب کشتن و کشته شدن در خواب

تعبیر دیدن خواب آدم دزدی و آدم ربایی در خواب تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب آدم دزدی و آدم ربایی را با چه شرایطی دیدید چون ممکن است آدم دزد یک دختر یا یک پسر را بدزد یا حتی خود شما دزدیده شود که هر ک...
تعبیر خواب آدم دزدی و آدم ربایی | تعبیر دزدیدن دختر و پسر در خواب

دیدن خواب حقه و نیرنگ یا دیدن خواب آدم حقه باز تعبیرهای متفاوتی دارد اما طبق تعبیر بزرگان تعبیر خواب, دیدن حقه در خواب نشانه زن یا کنیز است و باید دید شما خواب حقه یا آدم حقه باز را با چه شرایطی دیدید. در ادامه...
تعبیر خواب آدم حقه باز | تعبیر دیدن آدم حقه و نیرنگ در خواب